วันที่ 24 มกราคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่มอบนม ไข่ ให้หับคุณแม่ตั้งครรภ์ ตามโครงการ “โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต” ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

24 ม.ค. 66