วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้น ภายใต้กรอบความคิดของการรวมพลัง เพื่อให้พ้นภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

24 มิ.ย. 65