วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ปรึกษาหารือร่วมกับหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย​ และเจ้าหน้าที่​ เพื่อหาแนวทางสร้างสรรค์งานร่วมกัน

24 มิ.ย. 65