วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพิมาย เป็นวิทยากรให้คำแนะนำในการป้องกันบรรเทาการเกิดอัคคีภัยเบื้องต้น ณ สํานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย

28 ก.พ. 65