วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อย

25 ต.ค. 64