วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมเปิดโครงการคืนรอยยิ้มผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพช่องปาก ณ วัดบูรพาพิมล อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

25 ต.ค. 65