วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

25 ต.ค. 65