วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย

25 พ.ย. 65