วันที่ 25 มกราคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมายลงพื้นที่ตรวจสอบการย้ายเสาไฟฟ้าและมิเตอร์น้ำประปา ตามโครงการปรับปรุงถนนประชาพัฒนา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

25 ม.ค. 66