วันที่ 25 มกราคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายภักดี อุสาห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาและร่วมพิธีปิดกีฬาฟุตบอล อบจ.โคราชคัพ อ.พิมาย ณ สนามโรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลการแข่งขัน ดังนี้ ชนะเลิศได้แก่ ทีม มายสปอต (ทต.พิมาย ) รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ทีม เอวัง (ต.ในเมือง) รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม นิคมยูไนเต็ด (ต.นิคมสร้างตนเอง) รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีม กานตรีไชเคิล (ทต.รังกาใหญ่)

25 ม.ค. 66