วันที่ 26 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายทองแถม สมนิยม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมประชุมศูนย์บรรชาการเหตุการณ์ป้องกัยและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม จังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting) ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย ที่ว่าการอำเภอพิมาย ชั้น 2 โดยมีพันจ่าโท ทวี พิมพ์อุบล นายอำเภอพิมาย เป็นประธานในการประชุม

26 ก.ย. 65