วันที่ 26 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ประชุมร่วมกับอำเภอพิมาย พร้อมกับลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของสถานที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะส่วนล่วงหน้า ซึ่งจะเดินทางมาสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงนำกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาทัศนศึกษา ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

26 ก.ย. 65