วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2564 ณ หอประชุมอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

26 ต.ค. 64