วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้พิการทางสายตา ฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และอุทกภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

26 ต.ค. 64