วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมประชุมเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในเขตอำเภอพิมาย ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

26 ต.ค. 64