วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมเปิดโครงการคืนรอยยิ้มผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพช่องปาก ณ วัดใหม่ประตูชัย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

26 ต.ค. 65