วันที่ 26 มกราคม 2565 นางทัศนียา รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานกรรมาธิการการศึกษา พร้อมคณะ ️ ลงพื้นที่เทศบาลตำบลพิมายตรวจเยี่ยม เพื่อให้กำลังใจ ติดตามการดำเนินงาน รับฟังปัญหาในการดำเนินงาน พร้อมทั้งร่วมมอบถุงยังชีพจากพรรคคอมนิสต์จีน ซึ่งมอบให้กับประชาชนอำเภอพิมาย ในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 และขจัดความยากจน โดยมีนางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้นำชุมชน ร่วมเป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ถุง ให้กับทุกครัวเรือน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

26 ม.ค. 65