วันที่ 26 มกราคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายอิทธิพล ศิวะโรจน์จินดา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมกับตัวแทน อสม. กำกับดูแลการมอบถุงยังชีพจากพรรคคอมนิสต์จีน เพื่อน้ำไปมอบให้กับประชาชนอำเภอพิมาย ในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 และขจัดความยากจน ให้กับทุกครัวเรือน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

26 ม.ค. 65