วันที่ 26 มกราคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ตรวจสอบการย้ายเสาไฟฟ้า ตามโครงการปรับปรุงถนนประชาพัฒนา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

26 ม.ค. 66