วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่รับผู้ป่วยที่มากักตัวที่ศูนย์เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย บริเวณชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพิมาย (เป็นศูนย์ที่รับผู้ป่วยที่รักษาตัวหายแล้วจากโรงพยาบาล 14 วัน แล้วต้องกลับมากักตัวอีก 14 วัน ก่อนที่จะกลับบ้านไปใช้ชีวิตตามปกติ)

26 ส.ค. 64