วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่ามะกา ตำบลท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 54 คน ศึกษาดูงานเรื่อง “การส่งเสริมการท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านการส่งเสริมอาชีพชุมชน”

26 ส.ค. 65