วันที่ 26 เมษายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร จากสถานีตำรวจภูธรพิมาย จัดระเบียบการจราจร บริเวณตลาดไนท์บาร์ซ่า อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

26 เม.ย. 65