วันที่ 26 เมษายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ตรวจระเบียบแผงเช่าจำหน่ายสินค้า บริเวณตลาดไนท์บาร์ซ่า อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

26 เม.ย. 65