วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ลงพื้นที่รับผู้ป่วยที่มากักกันตัวที่ศูนย์เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย บริเวณชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพิมาย (เป็นศูนย์ที่รับผู้ป่วยที่รักษาตัวหายแล้วจากโรงพยาบาล 14 วัน แล้วต้องกลับมากักตัวอีก 14 วัน ก่อนที่จะกลับบ้านไปใช้ชีวิตตามปกติ)

29 ก.ค. 64