วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมกิจกรรมร่วมกับ สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาวัฒนธรรม ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดกำจัดวัชพืชในคูเมืองพิมายด้านทิศใต้(ประตูชัย) อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี พันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอำเภอพิมาย เป็นประธานในพิธีเปิด

27 ก.ค. 65