วันที่ 27 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นประธานเปิดโครงการ ส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมายและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลพิมายเข้าร่วมโครงการ

27 ก.ย. 65