วันที่ 27 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ประชุมร่วมกับคณะส่วนล่วงหน้าและสำรวจพื้นที่ เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงนำกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาทัศนศึกษา ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

27 ก.ย. 65