วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้ นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมประชุมเตรียมจัดกิจกรรมการโครงการ “สตรีโคราชร้อยดวงใจ ตระการตาผ้าไทยสวมใส่ให้สนุก” เนื่องในวันสตรีสากล ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย ชั้น 2 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

27 ก.พ. 66