วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่ตรวจสถานที่เตรียมจัดงานกีฬาอนุบาล 2566 ณ ลานพรหมทัต อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

27 ก.พ. 66