วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมาร กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ หอประชุมอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

27 ต.ค. 64