วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

27 ต.ค. 64