วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมประชุมพบปะและชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานให้แก่นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 12 อำเภอ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม

27 ต.ค. 65