วันที่ 27 มกราคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมายดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดไนท์บาร์ซ่า อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

27 ม.ค. 66