วันที่ 27 มกราคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่ควบคุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมเท้าที่ชำรุดเสียหาย บริเวณถนนราชชนนีลีลา ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

27 ม.ค. 66