วันที่ 27 มกราคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวิ่งคบไฟและขบวนสักการะ เนื่องในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย ชั้น 2 โดยมีนายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย เป็นประธานการประชุม

27 ม.ค. 66