วันที่ 27 มกราคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่สำรวจฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย เพื่อวางแผนซ่อมแซมต่อไป

27 ม.ค. 66