วันที่ 27 มิถุนายน 2565 โครงการอบรมการทำขนมไทยลูกชุบและการทำขนมเปี๊ยะสด

27 มิ.ย. 65

โครงการอบรมการทำขนมไทยลูกชุบและการทำขนมเปี๊ยะสด

วันที่ 27 มิถุนายน 2565

ณ ห้องประชุมหินทรายเทศบาลตำบลพิมาย