วันที่ 27 มีนาคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการจัดระเบียบการจราจร พร้อมจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณตลาดไนท์บาร์ซ่า อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

27 มี.ค. 66