วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย รับมอบเตียงไม้ จำนวน 20 เตียง จากบริษัทกิมหงวนเฟอร์นิเจอร์ 2004 จำกัดจังหวัดบุรีรัมย์ บริจาคให้เทศบาลตำบลพิมาย เพื่อใช้ประโยชน์ในศูนย์กักตัวผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง

29 ก.ค. 64