วันที่ 28 กันยายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการอุดท่อระบายน้ำ เพื่อสกัดกั้นทางน้ำบริเวณถนนชายชล ไม่ให้น้ำเข้าบ้านเรือนประชาชน

28 ก.ย. 64