วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่ตรวจสถานที่เตรียมจัดงานกีฬาอนุบาล 2566 ณ ลานพรหมทัต อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

28 ก.พ. 66