วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมายดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออก และเสริมกระสอบทราย เพื่อเตรียมรับมวลน้ำที่กำลังจะไหลมาถึงอำเภอพิมาย บริเวณถนนชายชล ไม่ให้น้ำเข้าบ้านเรือนประชาชน

28 ต.ค. 64