วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการล้างถังขยะ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

29 พ.ย. 65