วันที่ 28 มกราคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณถนนเทศบาล อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

28 ม.ค. 65