วันที่ 28 มีนาคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ระดับเตรียมความพร้อม ความภูมิใจ ของปฐมวัยศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปี 2566 ณ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

28 มี.ค. 66