วันที่ 28 มีนาคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด 8 โดยมีตัวแทนจาก ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพิมาย สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สาธารณสุขอำเภอพิมาย ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ท้องถิ่นอำเภอพิมาย ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สถานีตำรวจภูธรพิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

28 มี.ค. 66