วันที่ 28 มีนาคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ออกดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

28 มี.ค. 66