วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย นายขัยวัฒน์ สุขะเดชะ รองประธานสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และตัวแทนชุมชนสระพลุ่ง ร่วมพูดคุยทำความเข้าใจในการจัดเตรียมสถานที่ ที่จะเป็นสถานที่กักกันตัวเพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

29 ก.ค. 64