วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ตัวเแทนโรงพยาบาลพิมาย ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอพิมาย ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ประเมินและเตรียมการจัดตั้ง CI อำเภอพิมาย ณ วัดบ้านวังหิน

29 ก.ค. 64