วันที่ 29 กันยายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่ร่วมกองพลพัฒนาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอพิมาย ตรวจพื้นที่ทางน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมบริเวณในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

29 ก.ย. 64